Od poziva k zahtevi!

Pred več kot dvema meseca smo na vse politične voditelje naslovili poziv za transparentno in etično odločanje v primeru projekta TEŠ6. Hvala vsem, ki ste podprli poziv. S pozivom smo želeli odpreti razpravo, v kateri bi lahko iz različnih vidikov pretehtali projekt TEŠ 6.

Dosegli smo strinjanje, da je projekt voden netransparentno in slabo ter da je v njem veliko nejasnosti in odprtih vprašanj, a za naše odločevalce to očitno niso dovolj močni argumenti, da bi podprli naš poziv in odločanje o poroštvu postavili na temelje informiranega in etičnega odločanja.

Ob nešteto jasnih in nedvoumnih dokazih, da gre za tvegan projekt, je Vlada RS dne 23.2.2012 sprejela pozitivni sklep za podelitev državnega poroštva za projekt TEŠ 6. Tako smo sedaj v točki, ko se odločanje o državnem poroštvu za TEŠ 6 seli v Državni zbor. V situaciji, kjer se tako država, kot tudi državljani soočamo z zaostreno finanačno situacijo, gre v primeru tega poroštva za TEŠ 6 za izjemno neodgovorno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem. 

Več >

Izjave podpornikov

SMS ZELENI smo na problematičen projekt izsiljevanja izgradnje TEŠ 6 v zadnjih dveh letih intenzivno opozarjali, skozi izjave, novinarske konference, javne razprave. Projekt je poleg tega, da je nepotreben, škodljiv z okoljskega in ekonomskega vidika, tudi že od vsega začetka netransparenten. SMS ZELENI smo že marca 2010 na Svetu Evropskih Zelenih predlagali resolucijo za ustavitev projekta TEŠ 6, ki je bila soglasno potrjena. Protestiramo tudi proti kreditiranju zastarelih, fosilnih projektov s strani evropskih bank. Pridružujemo se ideji o ustanovitvi neodvisnega etičnega razsodišča, ki bi po vzoru Nemčije, v času 6 mesečnega moratorija, odločilo o nadaljnji usodi projekta. Alternative so v učinkoviti rabi energije, smotrnejši rabi, tehničnem napredku, ki bo prinesel večje izkoristke pri porabi in večje izkoristke v proizvodnji. Ves svet gre v smer obnovljivih virov energije in pametnih omrežij, Slovenija pa, zmotno, v nasprotno smer. Vlaganje v OVE prinaša od štiri do petkrat toliko služb, kot enako vlaganje v fosilne energente. Za prehod na družbo obnovljivih virov, na nizkoogljično družbo, potrebujemo družbeni konsenz za zeleno, trajnostno usmeritev. Za kaj takega bo potrebno tudi za NEP spisati popolnoma obnovljivi scenarij.

Stranka mladih – zeleni Evrope

Vse izjave podpornikov >

Pomembne povezave