Od poziva k zahtevi!

Pred več kot dvema meseca smo na vse politične voditelje naslovili poziv za transparentno in etično odločanje v primeru projekta TEŠ6. Hvala vsem, ki ste podprli poziv. S pozivom smo želeli odpreti razpravo, v kateri bi lahko iz različnih vidikov pretehtali projekt TEŠ 6.

Dosegli smo strinjanje, da je projekt voden netransparentno in slabo ter da je v njem veliko nejasnosti in odprtih vprašanj, a za naše odločevalce to očitno niso dovolj močni argumenti, da bi podprli naš poziv in odločanje o poroštvu postavili na temelje informiranega in etičnega odločanja.

Ob nešteto jasnih in nedvoumnih dokazih, da gre za tvegan projekt, je Vlada RS dne 23.2.2012 sprejela pozitivni sklep za podelitev državnega poroštva za projekt TEŠ 6. Tako smo sedaj v točki, ko se odločanje o državnem poroštvu za TEŠ 6 seli v Državni zbor. V situaciji, kjer se tako država, kot tudi državljani soočamo z zaostreno finanačno situacijo, gre v primeru tega poroštva za TEŠ 6 za izjemno neodgovorno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem. 

Več >

Izjave podpornikov

Podnebne spremembe in mednarodno sprejeti cilji za srednjeročno in dolgoročno zmanjšanje izpustov CO2je prvi od razlogov zakaj se pridružujemo pozivu. Netransparentnost odločanja o TEŠ6 in vodenja projekta ter proceduralne nepravilnosti so drug razlog ter kot zadnji, s strani HSE in Vlade zaenkrat neenakopravno obravnavanje alternativnih scenarijev energetskega razvoja, navkljub dejstvu, da premog ni primeren energent za prehod na 100% obnovljive vire: ni skladen z
decentraliziranim, dinamičnim, odzivnim in pametnim omrežjem prihodnosti.

Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Vse izjave podpornikov >

Pomembne povezave