Od poziva k zahtevi!

Pred več kot dvema meseca smo na vse politične voditelje naslovili poziv za transparentno in etično odločanje v primeru projekta TEŠ6. Hvala vsem, ki ste podprli poziv. S pozivom smo želeli odpreti razpravo, v kateri bi lahko iz različnih vidikov pretehtali projekt TEŠ 6.

Dosegli smo strinjanje, da je projekt voden netransparentno in slabo ter da je v njem veliko nejasnosti in odprtih vprašanj, a za naše odločevalce to očitno niso dovolj močni argumenti, da bi podprli naš poziv in odločanje o poroštvu postavili na temelje informiranega in etičnega odločanja.

Ob nešteto jasnih in nedvoumnih dokazih, da gre za tvegan projekt, je Vlada RS dne 23.2.2012 sprejela pozitivni sklep za podelitev državnega poroštva za projekt TEŠ 6. Tako smo sedaj v točki, ko se odločanje o državnem poroštvu za TEŠ 6 seli v Državni zbor. V situaciji, kjer se tako država, kot tudi državljani soočamo z zaostreno finanačno situacijo, gre v primeru tega poroštva za TEŠ 6 za izjemno neodgovorno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem. 

Več >

Izjave podpornikov

Že januarja 2010 pozivamo k moratoriju in temeljitem premisleku o TEŠ6. Sicer pa v Sloveniji porabimo 50% več energije na enoto BDP kot je povprečje v EU. Z zmanjšanjem porabe za 33% bi dosegli evropsko povprečje. Za električno energijo to pomeni zmanjšanje za 4,6TWh letno. TEŠ6 bo proizvajal 3,5TWh letno in je nepotreben. Tako povečanje energetske učinkovitosti je izvedljivo do 2030, dokler delujeta ustrezno prenovljena bloka 4 in 5. In kje je amortizacija od blokov 4 in 5? Po definiciji je amortizacija denar, ki se v ceni v času obratovanja nabere za nakup nadomestila. Skratka, denar za NADOMESTITEV blokov 4 in 5 z TEŠ6 se mora dobiti iz amortizacije le-teh. Če ga ni, ali TEŠ prodaja elektriko po ceni, ki ne zagotavlja enostavne reprodukcije proizvodnih naprav? Nadnacionalka BP v svojem Energetskem pogledu do 2030 predvideva za EU znižanje povpraševanja po energiji za 1,5% ob globalnem povečanju za 40% (glej www.bp.com). Smo v EU tudi z energetiko, ali pač še ne? TEŠ6 je vse bolj kot "Ladja norcev, verzija fosilna energetika" (glej www.wikipedia.org/wiki/Ship_of_fools ).

Slovenski E-forum

Vse izjave podpornikov >

Pomembne povezave